Giant wētā on Pig Island, Lake Wakatipu
IMAGE: Sabine Bernert ©

Haere mai, welcome

Tō tātou taiāo. Tō tātou hītori. He tāonga tūturu nō Aotearoa. Maioha rawatia. Poipoia rawatia. Tukua.
Our nature. Our history. It's New Zealand's unique legacy. Enjoy it. Enrich it. Pass it on.
Back to top